Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6) | | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6)

 1. Trang đầu
 2. Important Notices
 3. Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6)

Important Notices

12/7/2021 Important Notices

Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6)

About Aichi Prefecture Strict Alert Measures

Target Area: All areas of Aichi Prefecture
Implementation Period: Monday, July 12-Wednesday, August 11, 2021

Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

■JNTO/Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản
■Thành phố Nagoya
■ Tổng đài đa ngôn ngữ của tỉnh Aichi
Chúng tôi sẽ hướng dẫn về tổng đài có thể hỗ trợ giới thiệu các cơ sở y tế cho khách du lịch người nước ngoài.
■ Sân bay quốc tế Chubu (Centrair)
■ Quy tắc mới khi đi du lịch (Hiệp hội Liên lạc Du lịch)
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying