1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. World Cosplay (Costume Play) Summit 2020 ONLINE

World Cosplay (Costume Play) Summit 2020 ONLINE

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit
 • World Cosplay (Costume Play) Summit

The manga , anime , and console games of Japan are popular all over the world.
Every year , fans from many countries come to Nagoya to compete by performing as characters from these sources. The contestants also show off their costumes in a parade through Osu.
This year, World Cosplay (Costume Play) Summit 2020 will be held online. The Summit will release online broadcasts with lots of content that cosplayers can enjoy as well as social media campaigns! Check the website for details!

รายละเอียด

ตาราง 1/8/2020 , 2
สถานที่ *Held online in 2020
ติดต่อ info@wcs.co.jp
SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying