กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ) | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ)
ซะกะเอะและฟุชิมิ

กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์
(ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ)

 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ)

โอเอซิส 21 จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความเป็นนาโกย่าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านหนึ่งในอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเมือง
เมืองนาโกย่า มีวัฒนธรรมการย้อมผ้าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อย่างเช่น ผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ, นาโกย่าคุโระมงทสึคิโซเมะ และนาโกย่ายูเซ็น เข้ามาลองทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ชิโบริ ในกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นทุกเดือน ณ โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ เราพร้อมต้อนรับเหล่าเด็กๆ ตัวน้อยให้มาร่วมกิจกรรมเสมอ และเรายังมีบริการให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ดังนั้น อย่าพลาดโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับนาโกย่าด้วยการลงมือทำจริงๆ ในกิจกรรมนี้

เกี่ยวกับการจอง

สามารถจองได้ที่เคาน์เตอร์โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ หรือทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันและเวลาที่ระบุด้านล่าง (*ท่านที่สำรองที่นั่งก่อน มีสิทธิก่อน)

วันที่เปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า
การจองในเดือนพฤษภาคม: จันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2024 ตั้งแต่ 10:00 น.

โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์
• โทรศัพท์: +81-52-963-5252
• เวลา: 10:00 - 20:00 น.

ท่านที่จองล่วงหน้า จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมก่อน อย่างไรก็ตาม สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมโดยไม่ต้องจองได้ ในกรณีที่มีที่ว่างเหลือ
• ไม่รับคำขอจองสำหรับการจองที่ไม่แน่นอนหรือการจองในกรณีใดๆ ก่อนวันที่ระบุไว้ด้านบน
• ที่นั่งจะถูกสำรองเป็นเวลาสูงสุด 30 นาที และจะจำกัดผ้ามัดย้อมหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งท่านเท่านั้น
 กรุณาเลือกเวลาจองจากเวลาที่ระบุด้านล่าง
 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30
 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00

กิจกรรมจะถูกยกเลิกหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือสภาพการจราจรหยุดนิ่ง เป็นต้น ในกรณีที่มีการยกเลิก ท่านที่จองไว้จะได้รับการติดต่อกลับ ดังนั้น โปรดระบุชื่อและข้อมูลสำหรับการติดต่อเมื่อทำการจอง ทั้งนี้ หากกิจกรรมถูกยกเลิก รายละเอียดดังกล่าวจะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ในหัวข้อ "ข่าวและเหตุการณ์" และบนหน้ารายละเอียดของกิจกรรมนี้
• ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจอง โปรดติดต่อโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์

ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• โปรดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
• โปรดระบุชื่อและข้อมูลสำหรับการติดต่อ
 ข้อมูลดังกล่าวจะถูกทำลายเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้มา จะใช้สำหรับการแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เป็นต้น หรือในกรณีฉุกเฉิน
• ภาพถ่ายระหว่างการทำกิจกรรมมีไว้สำหรับเก็บเป็นบันทึกข้อมูลของสถานที่ โดยภาพจะถูกแก้ไขให้ไม่เปิดเผยใบหน้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• ไม่มีการใช้เทคนิคการย้อมผ้าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ

• ระยะเวลากิจกรรม: 30 นาที
• ผู้สอน: คุณยาซุฮิโตะ คนโดะ จากบริษัท คนเซ จำกัด

ทำผ้าเช็ดมือโดยใช้เทคนิค "ยูคิบานะ-ชิโบริ" ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเทคนิค "อิทะจิเมะ" ที่ผ้าจะถูกรีดระหว่างกระดานและย้อม โปรดทราบว่าสามารถออกแบบได้เฉพาะลวดลายที่ใช้สามเหลี่ยมด้านเท่าหรือสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่านั้น

รายละเอียด

ตาราง จันทร์ที่ 13 พ.ค. 2024
สถานที่ บริเวณหน้าโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ชั้นใต้ดินของโอเอซิส 21)
ราคา 1,200 เยน (ผ้ามัดย้อม 1 ชิ้น)
ติดต่อ โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (ให้บริการเวลา: 10:00 - 18:00 น.)
TEL +81-52-963-5252
การเดินทาง • ด้านนอกของประตูตรวจตั๋วทิศตะวันออก ของสถานีซาคาเอะ รถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะและเมโจ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี)
• ด้านนอกของประตูตรวจตั๋ว ของสถานีซาคาเอะมาจิ รถไฟสายเมเท็ตสึเซโตะ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี)

แผนที่การเดินทาง

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying