หากท่านกำลังมองหากิจกรรมสนุกๆ ในนาโกย่าทุกวันจันทร์ ทำไมไม่ลองกิจกรรมที่จะทำให้ท่านสัมผัสประสบการณ์งานหัตถศิลป์ดั้งเดิมที่โอเอซิส 21 ดูล่ะ? โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ท่านสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์แสนสนุกในการทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิและย้อมผ้าลายหินอ่อน | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. งานกิจกรรม
 3. กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน)
ซะกะเอะและฟุชิมิ

กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์
(กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน)

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ (กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน)

หากท่านกำลังมองหากิจกรรมสนุกๆ ในนาโกย่าทุกวันจันทร์ ทำไมไม่ลองกิจกรรมที่จะทำให้ท่านสัมผัสประสบการณ์งานหัตถศิลป์ดั้งเดิมที่โอเอซิส 21 ดูล่ะ?

นาโกย่ามีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานทางด้านผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ ผ้ามัดย้อมดำนาโกย่า ผ้าไหมมัดย้อมยูเซนนาโกย่า และเทคนิคผ้ามัดย้อมอื่นๆ
โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปทุกเดือน ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์แสนสนุกในการทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิและย้อมผ้าลายหินอ่อน
นอกจากนี้ เราพร้อมต้อนรับเหล่าเด็กๆ ตัวน้อยให้มาร่วมกิจกรรมเสมอ และเรายังมีบริการให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

เกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง

สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า ณ โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ หรือทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ระบุด้านล่าง (*ท่านที่สำรองที่นั่งก่อน มีสิทธิก่อน)

【วันที่เปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า】
การสำรองที่นั่ง เดือนกุมภาพันธ์: จันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 10:00 น.

【โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์】
โทรศัพท์: 052-963-5252
เวลา: 10:00 - 18:00 น.

ท่านที่สำรองที่นั่งจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมก่อน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ ในกรณีที่มีที่นั่งเหลือ
ไม่รับสำรองที่นั่งสำหรับคำขอสำรองที่นั่งที่ยังไม่แน่นอนหรือคำขออื่นๆ ก่อนวันที่ระบุไว้ด้านบน
・ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่นั่งจะถูก สำรองเป็นเวลา 30 นาที และจะจำกัด ผ้ามัดย้อมหนึ่งชิ้น ต่อหนึ่งท่านเท่านั้น
 กรุณาเลือกเวลาเริ่มกิจกรรมจากเวลาที่ระบุด้านล่าง
 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30
 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00
วันจัดกิจกรรมตามที่ระบุอาจถูกยกเลิก หากมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ กิจกรรมอาจถูกยกเลิก หากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน ในกรณีดังกล่าว ท่านที่สำรองที่นั่งไว้จะได้รับการติดต่อกลับ ดังนั้น โปรดระบุชื่อและข้อมูลสำหรับติดต่อกลับเมื่อทำการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ หากกิจกรรมถูกยกเลิก รายละเอียดการยกเลิกจะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ "ข่าวสาร" และบนหน้ารายละเอียดของกิจกรรมนี้
・ ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์

ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ ดังนี้


・ สวมหน้ากากอนามัย (โปรดเตรียมมาเอง)
สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางร่างกายในการสวมหน้ากากอนามัย โปรดป้องกันตนเองโดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ เช่น การสวมเฟสชิลด์
・ โปรดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มือ (หากท่านมีอาการแพ้ โปรดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อมาเอง)
・ ระบุชื่อและข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
* ข้อมูลจะถูกทำลายเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้มา จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่
・ ตลอดการทำกิจกรรม โปรดอนุญาตให้มีการบันทึกภาพโดยไม่เปิดเผยใบหน้าเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกข้อมูลของเรา
・ โปรดเข้าใจว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เทคนิคนอกเหนือจากที่ระบุ

กรุณาหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้


・ท่านที่มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า (จะมีการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง ณ เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม)
・ท่านที่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหรือหายใจลำบากอย่างรุนแรง
・ท่านที่มีเคยมีอาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการรับรสหรือดมกลิ่นต่างไปจากปกติ
・ท่านที่เดินทางไปยังประเทศที่รัฐบาลจำกัดการเข้าประเทศ ภายใน 14 วันล่าสุด หรือเดินทางมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการในระยะเวลาที่กำหนด หรือท่านที่สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีลักษณะข้างต้น
・ท่านที่สงสัยว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ

* หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในระยะเวลา 14 วัน) โปรดติดต่อโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ โดยทันที

กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน

【ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม】 15 นาที
【ผู้สอน】 บริษัท ยามะคัตสึ เซนโค จำกัด คุณนาคามูระ ทาเคฮิโระ

ย้อมผ้าเช็ดหน้าด้วยลายหินอ่อน หัวใจ ดอกไม้ หรือลายอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ

รายละเอียด

ตาราง 19/2/2024
สถานที่ บริเวณหน้าโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์
ราคา 800 เยน (ผ้ามัดย้อม 1 ชิ้น)
ติดต่อ โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์(เวลา: 10:00 - 18:00 น.)
TEL +81-52-963-5252
การเดินทาง ・ด้านนอกของประตูตะวันออก สถานีซาคาเอะ ของรถไฟใต้ดินสายเมโจและฮิกาชิยามะ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี)
・ด้านนอกของสถานีซาคาเอะมาจิ ของรถไฟสายเมเท็ตสึ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานี)

แผนที่การเดินทาง

SIGHTSEEING SPOT SEARCH

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying