กิจกรรมที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ จะเริ่มจัดขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน | ข่าวและเหตุการณ์ | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ข่าวและเหตุการณ์
 3. กิจกรรมที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ จะเริ่มจัดขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน

ข่าวและเหตุการณ์

26/8/2020 ประกาศ

กิจกรรมที่โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ จะเริ่มจัดขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายน

กิจกรรมย้อมสีผ้า จะถูกจัดขึ้นอีกครั้ง ณ บริเวณหน้าโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน

วันที่จัดกิจกรรม
กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน: วันเสาร์ที่ 19 กันยายน
กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ: วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน

สถานที่
บริเวณหน้าโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์

เพื่อให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย จึงเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้า ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน (*ท่านที่สำรองที่นั่งก่อน มีสิทธิก่อน)
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ ในกรณีที่มีที่นั่งเหลือ

เกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง

สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า ณ โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ หรือทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กันยายน (*ท่านที่สำรองที่นั่งก่อน มีสิทธิก่อน)

【โอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์】
โทรศัพท์: 052-963-5252
เวลา: 10:00 - 18:00 น.

・ท่านที่สำรองที่นั่งก่อนจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมก่อน, สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ ในกรณีที่มีที่นั่งเหลือ
・สามารถสำรองที่นั่งสำหรับทั้งสองกิจกรรม ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 กันยายน เวลา 10:00 น. ที่เคาน์เตอร์ของโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ หรือทางโทรศัพท์
ไม่รับสำรองที่นั่งสำหรับคำขอสำรองที่นั่งที่ยังไม่แน่นอนหรือคำขออื่นๆ ก่อนวันที่ระบุไว้ด้านบน
(* ในวันอังคารที่ 8 กันยายน โอเอซิส 21 จะหยุดทำการ และไม่ให้บริการทางโทรศัพท์)
・เพื่อไม่ให้ที่นั่งถูกจับจองเป็นระยะเวลานาน ที่นั่งจะถูกสำรองสำหรับระยะเวลา 30 นาที
 กรุณาเลือกเวลาเริ่มกิจกรรมจากเวลาที่ระบุด้านล่าง
 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30
 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00
・สูงสุด 2 ชิ้น ต่อวัน (อาจจำกัดจำนวน 1 ชิ้น ต่อวัน ขึ้นกับสถานการณ์)
・กิจกรรมอาจถูกยกเลิก หากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ มีความรุนแรงขึ้น ในกรณีดังกล่าว ท่านที่สำรองที่นั่งไว้จะได้รับการติดต่อกลับ ดังนั้น โปรดระบุชื่อและข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับเมื่อทำการสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ รายละเอียดการยกเลิกกิจกรรม จะถูกประกาศในเว็บไซต์ "Visit Nagoya."
・ ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์

ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ ดังนี้


・ สวมหน้ากากอนามัย (ขอให้ทุกท่านโปรดเตรียมมาเอง)
สำหรับท่านที่มีข้อจำกัดทางร่างกายในการสวมหน้ากากอนามัย โปรดป้องกันตนเองโดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ เช่น การสวมเฟสชิลด์
・ สวมถุงมือยาง (มีให้บริการ ณ สถานที่จัดกิจกรรม)
・ ระบุชื่อและข้อมูลการติดต่อกลับ
 *ข้อมูลจะถูกทำลายเมื่อครบระยะเวลา 1 เดือน และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้มา จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่

กรุณาหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้


・ท่านที่มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า (จะมีการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง ณ เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม)
・ท่านที่มีอาการอ่อนเพลีย (เหนื่อยล้า) หรือหายใจลำบาก อย่างรุนแรง
・ท่านที่มีเคยมีอาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการรับรสหรือดมกลิ่มต่างไปจากปกติ
・ท่านที่เดินทางไปยังประเทศที่รัฐบาลจำกัดการเข้าประเทศ ภายใน 14 วันล่าสุด หรือเดินทางมาจากประเทศ/ภูมิภาค ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการในระยะเวลาที่กำหนด หรือท่านที่สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว
・ท่านที่สงสัยว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ

* หากท่านได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในระยะเวลา 14 วัน) โปรดติดต่อโอเอซิส 21 ไอเซ็นเตอร์ โดยทันที

กิจกรรม

กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน
กิจกรรมย้อมผ้าลายหินอ่อน

【วันที่】วันเสาร์ที่ 19 กันยายน
【เวลา】11:00 - 13:00 น. 14:30 - 16:30 น. (เปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลา 16:00 น.)
【ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม】 15 นาที
【ผู้สอน】 บริษัท ยามะคัตสึ เซนโค จำกัด คุณนาคามูระ ทาเคฮิโระ
【ค่าใช้จ่าย】ตั้งแต่ 800 เยน เป็นต้นไป

ย้อมผ้าเช็ดหน้าด้วยลายหินอ่อน หัวใจ ดอกไม้ หรือลายอื่นๆ ตามที่ท่านต้องการ

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ
กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมอะริมัตสึ-นารุมิ

【วันที่】วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน
【เวลา】11:00 - 13:00 น. 14:30 - 16:30 น. (เปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลา 16:00 น.)
【ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม】20 นาที
【ผู้สอน】 บริษัท คอนเซ จำกัด คุณคนโดะ ยาซุฮิโตะ
【ค่าใช้จ่าย】1,000 เยน

ทำผ้าเช็ดมือโดยใช้เทคนิค "ยูคิบานะ-ชิโบริ"

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying