พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
ภาคตะวันออก

พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi

 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi
 • พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพ Peace Aichi

พิพิธภัณฑ์สงครามและสันติภาพที่ดำเนินการและก่อตั้งโดยพลเมือง

เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2007 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสงคราม การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงสันติภาพ โดยมีเอกสารวัตถุที่ถูกใช้ในการสงครามที่ได้รับบริจาคจากผลเมือง
นอกเหนือจากนิทรรศการแล้วยังมีการจัดอบรมและบรรยายพิเศษต่างๆจากประสปการณ์ของผู้ที่ผ่านสงครามจริงอีกด้วย

Parking Lot Toilet

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒465-0091
เมืองนาโกย่า เขตเมโท โยะโมะกิได 2-820
พื้นที่ ภาคตะวันออก

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying