Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi ) | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
Phía Đông

Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )

 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )
 • Bảo tàng tư liệu chiến tranh và hoà bình ( Hoà bình Aichi )

Bảo tàng tư liệu về chiến thanh và hoà bình được thành lập và vận hành bởi công dân thành phố.Được mở cửa vào năm 2007 như một nơi để học tập, truyền đạt và hành động vì hòa bình cho thế hệ tiếp theo. Bảo tàng nắm giữ khoảng 5400 tư liệu chiến tranh, chủ yếu là quyên góp từ công dân thành phố. Bảo tàng bao gồm triển lãm cố định, triển lãm theo kế hoạch, cùng với các sự kiện đa dạng như chia sẻ kinh nghiệm chiến tranh, đọc thơ và buổi diễn thuyết. Đây là một cơ sở tương đương với viện bảo tàng.

Parking Lot Toilet

Chi tiết

Địa chỉ 〒465-0091
820 Yomogidai 2-chome, Meito-ku, Nagoya City
Khu vực Phía Đông

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying