ศาลเจ้าเซเม | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. ศาลเจ้าเซเม
ภาคเหนือ

ศาลเจ้าเซเม

 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม
 • ศาลเจ้าเซเม

เป็นศาลเจ้าที่ประกอบพิธีกรรมของอาเบะโนะเซเม ในสมัยเฮอัน
ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ครั้งหนึ่ง อาเบะโนะเซเม เคยมาตั้งอาศรมที่นี่
บริเวณใกล้เคียงนี้มีหนองน้ำเก่าอยู่มาก ทำให้มีงูมามูชิอยู่เป็นจำนวนมาก

กล่าวกันว่านักพรตเซเมได้ทำการสวดเผชิญหน้ากับงูเหล่านั้นนั้นสำเร็จ จนเป็นที่มาของการตั้งศาลเจ้า ณ ที่แห่งนี้

ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั่วประเทศเพื่อมาเคารพบูชาศาลเจ้านี้เพื่อการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเป็นศิริมงคล

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒464-0087
เมืองนาโกย่า เขตจิคุสะ เซเมยามะ 1-6
พื้นที่ ภาคเหนือ

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying