แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
ภาคตะวันออก

แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)

 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)
 • แกลเลอรีเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนาโกย่า (ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริ)

แกลเลอรีบนชั้น 2 ของศูนย์ปฏิบัติการวิทยาการวัสดุโนโยริแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์พิเศษเรียวจิ โนโยริ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 2001 โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมด้วยเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารถึงความสำคัญของเคมีไปสู่ประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นต่อไป ที่นี่ยังมีห้องนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ "รางวัลโนเบลของศาสตราจารย์พิเศษเรียวจิ โนโยริ เพื่อเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักวิจัยรุ่นต่อไป" "ตามรอยเท้าของ ดร. โนโยริ" และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒464-8601
ฟุโรโจ เขตชิคุสะ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ
พื้นที่ ภาคตะวันออก
TEL +82-52-789-5907

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying