Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori) | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
Phía Đông

Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)

 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)
 • Phòng trưng bày Hóa học Đại học Nagoya (Bảo tàng Khoa học Vật liệu Tưởng niệm Noyori)

Phòng trưng bày này nằm trên tầng hai của Bảo tàng khoa học vật liệu tưởng niệm Noyori, được xây dựng để tưởng nhớ Giáo sư Xuất sắc của Đại học Nagoya, giáo sư Noyori Ryoji - người nhận giải Nobel hoá học năm 2001. Phòng trưng bày mở cửa cho công chúng với mục đích truyền đạt rộng rãi tầm quan trọng của hóa học đối với mọi người, công chúng nói chung và nuôi dưỡng thế hệ nhà nghiên cứu tiếp theo, và được thiết kế các khu vực như "Không gian truyền cảm hứng cho thế hệ nhà nghiên cứu tiếp theo" , góc "Giới thiệu về bước chân của Tiến sĩ Noyori" như một phòng triển lãm Giải thưởng Nobel của Giáo sư Xuất sắc Noyori.

Chi tiết

Địa chỉ 〒464-8601
Furocho, Phường Chikusa, Thành phố Nagoya
Khu vực Phía Đông
TEL 052-789-5907

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying