บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ) | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. สถานที่ท่องเที่ยว
 3. บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
ภาคใต้

บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)
 • บ้านฮัตโตะริ (อะริมัตสึ)

Registered Important Cultural Property of Aichi Prefecture. This is a mansion established in the late Edo era and consisting of one main building, one guest house, a gate, mon-nagaya (houses in a row with the gate), and six storehouses in the large site. Fire protection technology of those days is well preserved with the following architectural styles: renjikoshi, a kind of lattice window; namakokabe, a wall with square tiles jointed with raised plaster; mushikomado, a type of window containing a lattice like an insect cage; nurigome-zukuri, a process used to build a fire-resident wall; and udatsu, a short pillar set on a beam to support a ridgepole. House of Hattori is a representative building of Arimatsu.

Bus Boarding Restaurant Credit Cards Accepted Souvenir Shop

รายละเอียด

ที่อยู่ 〒458-0924
2313 อะริมัตสึ เขตมิโดริ เมืองนาโกย่า
พื้นที่ ภาคใต้
TEL +81-52-623-1235(ร้านอิเกะตะยะ)
หมายเหตุ ปัจจุบัน คือ ร้านผ้ามัดย้อม "อิเกะตะยะ"

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying