ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ | Souvenir | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
 1. หน้าหลัก
 2. ของฝาก
 3. ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
ภาคใต้

ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ

 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ
 • ร้าน โอวารินาโกย่า คะเมะยะโยชิฮิโระ

เปิดบริการที่ถนนสายโทไคโดเก่ามากว่า 70 ปีแล้ว

เริ่มต้นกิจการตั้งแต่ปีพ.ศ.2492 สาขาหลักอยู่ที่ทิศใต้ของศาลเจ้าอัตสึตะจิงกูบนถนนสายโทไคโดเก่า อัตสึตะแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเดินเรือแห่งเดียวบนถนนสายโทไคโดมีสถานที่ที่มีชื่อเสียง อย่างชิจิริโนะวาตะชิ และศาลเจ้าอัตสึตะจิงกูที่ถือเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดและมี ประวัติศาสตร์ยาวนาน ที่ร้านมีขนมขึ้นชื่ออย่างเช่น "ฟุโรกะคิ" (ขนมที่ทำจากไข่แดงและถั่วแดงกวน) "อัตสึตะโนะชะ" และ"ชิจิริโนะวะตะชิ" ล้วนแล้วแต่เป็นขนมญี่ปุ่นเป็นเสมือตัวแทนที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานของนาโกย่า

Credit Cards Accepted

รายละเอียด

ที่อยู่ ฝั่งทิศใต้
พื้นที่ ภาคใต้

แผนที่การเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยว

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying