1. Trang đầu
  2. Lưu trú
  3. Nagoya Grand Hotel
Ga Nagoya

Nagoya Grand Hotel

Chi tiết về cơ sở

Địa chỉ 〒453-0015
17-21, Tubaki-cyo, Nakamura-ku, Nagoya
TEL +81-52-451-0688(Không thể trao đổi bằng tiếng Anh)
FAX +81-52-452-4535(Không thể trao đổi bằng tiếng Anh)
Nhận phòng
Trả phòng
15:00
10:00
Phí Chỗ ở 5,001 yen-10,000 yen
Loại cơ sở Business Hotel
Cơ sở ăn uống Available
Thiết bị khác FAX

Bản đồ đường đi

Lưu trú Tìm kiếm

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying