1. Trang đầu
  2. Lưu trú
  3. Meitetsu Inn Nagoya Nishiki
Sakae – Fushimi

Meitetsu Inn Nagoya Nishiki

Meitetsu Inn Nagoya Nishiki
Meitetsu Inn Nagoya Nishiki
Meitetsu Inn Nagoya Nishiki

Chi tiết về cơ sở

Địa chỉ 〒460-0003
3-3-22, Nishiki, Naka-ku, Nagoya
TEL +81-52-951-3434
FAX +81-52-951-3474
Nhận phòng
Trả phòng
15:00
10:00
Phí Chỗ ở 5,001 yen-10,000 yen
Tổng số phòng 280 phòng
Loại cơ sở Business Hotel
Hỗ trợ ngoại ngữ English

Bản đồ đường đi

Lưu trú Tìm kiếm

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying