Important Notices
Information Concerning the Novel Coronavirus

 1. Trang đầu
 2. Lưu trú
 3. Atsutanomori Hotel Shinsuien
Osu/Kanayama

Atsutanomori Hotel Shinsuien

*Posted contents subject to change depending on the impact of the novel coronavirus.
Please confirm the latest information on the official websites.

Atsutanomori Hotel Shinsuien
Atsutanomori Hotel Shinsuien
Parking Lot Restaurant

Chi tiết về cơ sở

Địa chỉ 〒456-0025
11-6 Tamanoi-cho Atsuta-ku Nagoya
TEL +81-52-681-0221
FAX +81-52-681-0223
Nhận phòng
Trả phòng
15:00
10:00
Phí Chỗ ở 5,001 yen-10,000 yen
Loại cơ sở Business Hotel
Cơ sở ăn uống Available
Thiết bị khác Hot Spring, Public Bath
Hỗ trợ ngoại ngữ English

*Posted contents subject to change.
Please confirm the latest information on the official websites.

Bản đồ đường đi

Lưu trú Tìm kiếm

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying