Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei | Food | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Nhà hàng
 3. Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
Phía Đông

Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei

 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei
 • Bảo tàng nghệ thuật Tokugawa Ẩm thực Nhật Bản Hozentei

Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa lưu giữ nhiều tài sản văn hóa, bao gồm một số công cụ lãnh chúa phong kiến ​​được lưu truyền trong gia đình Owari Tokugawa, người đứng đầu ba gia đình Tokugawa.
"Hosentei" nằm ở một góc của khuôn viên này, nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn theo mùa và lắng nghe những tưởng tượng về lịch sử và văn hóa.

Parking Lot Bus Boarding Restaurant Free WiFi Toilet Credit Cards Accepted Souvenir Shop

Chi tiết

Địa chỉ 〒461-0023
1017 Tokugawacho, Higashi Ward, Nagoya
Khu vực Phía Đông

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying