Shippo (Cloisonne) | Souvenir Digest | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Cửa hàng
 3. Shippo (Cloisonne)

Shippo (Cloisonne)

Shippo (Cloisonne)

Cloisonne là tên tiếng Nhật của công nghệ gia công kim loại cho các sản phẩm men. Là một món quà lưu niệm độc đáo của Nagoya, như phụ kiện bình hoa, có nhiều sản phẩm cloisonne. Ando Cloisonne là một cửa hàng cloisonne lịch sử nổi tiếng ở Nagoya.

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying