Bảo tàng tư liệu lịch sử nước | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
Phía Đông

Bảo tàng tư liệu lịch sử nước

 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước
 • Bảo tàng tư liệu lịch sử nước

Là một bảo tàng tư liệu để có thể dễ dàng học hỏi về lịch sử, vai trò của các dự án cấp thoát nước, phòng chống thiên tai ở Nagoya.
Bảo tàng lịch sử nước được thành lập để kỷ niệm 100 năm dự án cấp thoát nước của thành phố Nagoya. Bảo tàng trưng bày hơn 800 tư liệu và đồ vật mang tính lịch sử về dự án cấp thoát nước của thành phố Nagoya. Bảo tàng cũng cung cấp dịch vụ hướng dẫn từ chính các nhân viên làm việc trong bảo tàng và tổ chức các sự kiện theo mùa.

Accessible Toilet Parking Lot Toilet

Chi tiết

Địa chỉ 〒464-0043
1-1-44 Tsukigao, Chikusa-ku, Nagoya City
Khu vực Phía Đông

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying