Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike
Ngoại ô Nagoya

Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike

 • Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike
 • Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike
 • Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike
 • Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike
 • Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike
 • Bảo tàng kỉ niệm Toyota kuragaike

Trung tâm trưng bày các mẫu xe cổ, lịch sử từ thời thành lập công ty ô tô Toyota, giúp mọi người hiểu rõ hơn về nguồn gốc phát triển của công ty Toyota.

Accessible Toilet Parking Lot Bus Boarding Toilet Lactation Room

Chi tiết

Địa chỉ 〒471-0001
250 Minami Ikeda-cho, Toyota City
Khu vực Ngoại ô Nagoya

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying