Nhà của gia tộc Tanahashi ( Arimatsu) | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Nhà của gia tộc Tanahashi ( Arimatsu)
Phía Nam

Nhà của gia tộc Tanahashi ( Arimatsu)

 • Nhà của gia tộc Tanahashi ( Arimatsu)
 • Nhà của gia tộc Tanahashi ( Arimatsu)

Tài sản văn hoá vật thể cấp quốc gia

Bus Boarding Restaurant

Chi tiết

Địa chỉ 〒458-0924
3004 Arimatsu, Midori-ku, Nagoya-City
Khu vực Phía Nam

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying