Mandolin Melodies Museum | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Mandolin Melodies Museum *closed
Phía Đông Đang trong thời gian đóng cửa

Mandolin Melodies Museum *closed

Records featuring mandolin music since 1920 and mandolins are displayed. Approximately 220 SP records, about 140 LP records, about 10 EP records, and approximately 400 CDs are displayed. Visitors wishing to listen to them can listen in the museum for a charge (SP: 300-yen, LP and CD: 100-yen).

Chi tiết

Địa chỉ 〒466-0855
6-38 Kawana-honmachi, Showa-ku, Nagoya
Khu vực Phía Đông
TEL +81-52-751-1678(Inquiries in English not accepted)
Thời gian làm việc 10:00~17:00
*Admission until 16:00
Ngày lễ thường *Please contact us.

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying