Công viên lịch sử Okehazama | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Công viên lịch sử Okehazama
Phía Nam

Công viên lịch sử Okehazama

 • Công viên lịch sử Okehazama
 • Công viên lịch sử Okehazama
 • Công viên lịch sử Okehazama
 • Công viên lịch sử Okehazama
 • Công viên lịch sử Okehazama
 • Công viên lịch sử Okehazama

Năm 1560, trong Trận chiến Okehazama, khu vực này trở thành trung tâm của trận địa và là nơi Imagawa Yoshimoto đóng trại trên núi Okehazama trước khi bị các võ tướng Hattori Koheita và Mōri Shinsuke giết hại, trở thành nơi cuối cùng của ông. Nơi này được gọi là "Dengakutsubo" (Điền Lạc Bồ).
Khu di tích này đã được chăm sóc và phát triển thành Công viên Di tích lịch sử, trong đó có "tượng đồng của Oda Nobunaga và Imagawa Yoshimoto" cùng với "bia mộ của Imagawa Yoshimoto".

Toilet

Chi tiết

Địa chỉ 〒458-0913
3-1001 Bắc Okehazama, phường Midori, thành phố Nagoya
Khu vực Phía Nam

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying