Bảo tàng Đại học Nagoya | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Bảo tàng Đại học Nagoya
Phía Đông

Bảo tàng Đại học Nagoya

 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya
 • Bảo tàng Đại học Nagoya

"Bảo tàng Đại học Nagoya được thành lập vào tháng 4 năm 2000 với tư cách là bảo tàng đại học tổng hợp thứ năm tại Nhật Bản.Mục đích là để tiến hành phản hồi, sử dụng nguồn lực và lợi ích xã hội một cách toàn diện và quốc tế hoá đối với các mẫu vật và tài liệu học thuật thuộc sỡ hữu của Đại học Nagoya, cũng như các kết quả nghiên cứu của trường đại học
Có sáu nhiệm vụ chính: Nghiên cứu, Giáo dục cho thế hệ tiếp theo, Triển lãm, Sáng tạo và kế thừa kiến thức, Thu thập mẫu vật, Trao đổi quốc tế, v.v."

Chi tiết

Địa chỉ 〒464-8601
Furocho, Phường Chikusa, Thành phố Nagoya
Khu vực Phía Đông
TEL 052-789-5767

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying