Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Điểm tham quan
 3. Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
Sakae – Fushimi

Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku

 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku
 • Studio Trải nghiệm Phát sóng NHK Nagoya - Wakuwaku

Nội dung trưng bày:
Khu vực tập thể dục và vui chơi cùng bà mẹ, Góc giới thiệu Chico-chan, Cậu bé đồ chơi Nacho-kun, Góc giới thiệu các nhân vật của Okaasan to Issho, Góc giới thiệu các nhân vật Wanwan, Góc giới thiệu chương trình phát sóng, và nhiều nội dung khác.

※Thư viện phát sóng chương trình đang tạm ngừng mở cửa.

Accessible Toilet Toilet Lactation Room

Chi tiết

Địa chỉ 〒461-0005
Tòa nhà Trung tâm Phát thanh Truyền hình NHK Nagoya Tầng 1, 1-13-3 Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi
Khu vực Sakae – Fushimi

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying