Guided Half-day Tour(AM) to Nagoya Castle & Tokugawa Museum and Garden | Nagoya Day Tours | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Tour tham quan một ngày ở Nagoya
 3. Guided Half-day Tour(AM) to Nagoya Castle & Tokugawa Museum and Garden
Phía Bắc, Phía Đông

Guided Half-day Tour(AM) to Nagoya Castle & Tokugawa Museum and Garden

 • Nagoya Castle
 • Nagoya Castle
 • Nagoya Castle
 • Tokugawa Museum
 • Tokugawa Museum
 • Tokugawa Garden
 • Tokugawa Museum and Garden
 • Nagoya Castle
 • Nagoya Castle
 • Nagoya Castle
 • Tokugawa Museum
 • Tokugawa Museum
 • Tokugawa Garden
 • Tokugawa Museum and Garden

On this half day tour, you will be accompanied by a professional guide as you visit two historic places; Nagoya Castle and the Tokugawa Garden.

Chi tiết về cơ sở

Tên tour Guided Half-day Tour(AM) to Nagoya Castle & Tokugawa Museum and Garden
Lịch trình -
Thời gian 9:00~13:30
Phí from10,500JPY
Nơi gặp gỡ Nagoya Station Tourist Information Center
Truy Cập JR Nagoya Station Central Concourse, 1-1-4 Meieki, Nakamura-ku Nagoya-shi, , Nagoya 450002, JP
Địa điểm giải thể Nagoya station

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying