Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới | | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Important Notices
 3. Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

Important Notices

14/4/2020 Important Notices

Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying