Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới | | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6)

 1. Trang đầu
 2. Important Notices
 3. Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

Important Notices

14/4/2020 Important Notices

Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying