Souvenir | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

Moriguchizuke Tesage Hakoiri

Moriguchizuke Tesage Hakoiri

Pickled long radish packed in a portable box

Tìm địa điểm tham quan du lịch

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying