Ryotei Kawabun Cultural Night Geisha Experience | Nagoya Day Tours | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới.(Cập nhật ngày 21 tháng 6)

 1. Trang đầu
 2. Tour tham quan một ngày ở Nagoya
 3. Ryotei Kawabun Cultural Night Geisha Experience
Sakae – Fushimi

Ryotei Kawabun Cultural Night Geisha Experience

 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun
 • Ryotei Kawabun

Known as the performing arts capital of Japan, the city of Nagoya’s oldest restaurant, the 400-year-old Kawabun offers a rare opportunity to personally experience the traditional world of the Geisha and discover this ancient and cultural performing art.

Chi tiết về cơ sở

Tên tour Ryotei Kawabun Cultural Night Geisha Experience
Lịch trình
Thời gian 21:30~23:00
Phí from15,000JPY
Nơi gặp gỡ Ryotei Kawabun
Truy Cập 2-12-19 Marunouchi, Nakaku, Nagoya 4600002, JP
Địa điểm giải thể Ryotei Kawabun

Bản đồ đường đi

Điểm tham quan

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying