Japanese pickled vegetables | Souvenir Digest | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
Important Notices
Thông tin liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới

 1. Trang đầu
 2. Cửa hàng
 3. Japanese pickled vegetables

Japanese pickled vegetables

Japanese pickled vegetables

Dưa chua Nhật.Nagoya dưa chua củ cải đặc biệt.

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying