Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า

Logo

Nagoya Digital Tourist Map

สถานที่แนะนำ
ค้นหา

แนะนำแผนการท่องเที่ยวตามฤดูกาล

 • เลโก้แลนด์เจแปน
  เที่ยวรอบท่าเรือนาโกย่าแสนสุขสันต์ 2 วัน 1 คืน
 • สวนโอดะคะเรียวคุจิ ไดโนแอดเวนเจอร์นาโกย่า
  สุขสันต์พาลูกเที่ยวแบบครอบครัว
 • ย่านการค้าโอสุ
  เที่ยวกลางเมืองนาโกย่าใน 1 วัน แบบที่ 2

ดูเพิ่มเติม

Events

จัดอันดับความสะดวกในการเดินทาง

 • สถานที่แนะนำ
 • งานกิจกรรม
 • เรื่องราวพิเศษตามฤดูกาล
 • เส้นทางแนะนำ
 • อาหารรสเลิศ
 • ของฝาก
 • ที่พัก

ดูเพิ่มเติม

ภาพยนตร์พิเศษแนะนำการท่องเที่ยวนาโกย่า

รูปภาพที่สวยงามของนาโกย่า!

ดูเพิ่มเติม

go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying