Về hoạt động của tuyến xe buýt tham quan Nagoya “Meguru” trong thời gian Tuần lễ vàng năm 2021 | Tin tức & đề tài | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
 1. Trang đầu
 2. Tin tức & đề tài
 3. Về hoạt động của tuyến xe buýt tham quan Nagoya “Meguru” trong thời gian Tuần lễ vàng năm 2021

Tin tức & đề tài

7/4/2021 Operating Information

Về hoạt động của tuyến xe buýt tham quan Nagoya “Meguru” trong thời gian Tuần lễ vàng năm 2021

Tuyến “Meguru” sẽ hoạt động theo lịch trình từ ngày 29/4 (thứ Năm, ngày lễ) đến 5/5 (thứ Tư) năm 2021.

[Lịch hoạt động dịp nghỉ lễ]
 Ngày 29 tháng 4 ・Từ ngày 1 tháng 5 năm ~ ngày 5 tháng 5
[Lịch hoạt động ngày thường]
 Ngày 30 tháng 4

* Nhà hàng tạm nghỉ vào ngày 6/5 (thứ Năm)

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, kính mong quý khách thông cảm.
go to page top

SEARCH

 • Special feature
 • Event
 • Tourist attraction
 • Sightseeing tour
 • Model course
 • Souvenir of Nagoya
 • Gourmet
 • Staying